... :: همت :: ...

سلام

عاشق این چهار حرفم "س ل ا م" و چه زیبا حروف با هم ترکیب می شوند و کلمه را می سازند،عاشقانه ترین کلمه دنیا یعنی  : سلام .

میگن سلامتی میاره شادابی میاره وسیله ارتباط اجتماعی و...... ولی برای من همین کافیه که" سلام "اسم محبوبمه اسم همونی که از همه بیشتر دوسم داره  و من.......

چی بگم که در برابر عشقش هیچم کمتر از هیچ.

.....و از اینجا بود که ماجرا آغاز شد.....